Назад

Публично състезание – 00330-2019-0001 – “Извънгаранционно обслужване на техника на “В и К” ООД гр. Враца

На 13.02.2019г. е открито Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Извънгаранционно обслужване на техника на „В и К“ ООД гр. Враца. ”

Решение за откриване на процедура_894317 – Публикувано на 13.02.2019г.

Обявление_894337 – Публикувано на 13.02.2019г.

ЕЕДОП – Публикувано на 13.02.2019г.

Документация за общественапоръчка – Публикувано на 13.02.2019г.

Агенция по обществени поръчки

Решение за одобряване на обявление за изменеие или допълнителна информация_895946 – Публикувано на 20.02.2019г.

Документация за общественапоръчка 2 – Публикувано на 20.02.2019г.

Писмено разяснение – Публикувано на 21.02.2019г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 12.03.2019г.

Протокол № 1 – Публикувано на 25.03.2019г.

Протокол № 2 – Публикувано на 25.03.2019г.

Протокол № 3 – Публикувано на 25.03.2019г.

Решение за определяне на изпълнител – Публикувано на 25.03.2019г.

Обявление за възложена поръчка – Публикувано на 01.04.2019г.

Обявление за възложена поръчка – Публикувано на 24.04.2019г.

Договор № 78 – Публикувано на 24.04.2019г.

Техническо предложение – Публикувано на 24.04.2019г.

Ценово предложение – Публикувано на 24.04.2019г.

Обявление за възложена поръчка – Публикувано на 27.05.2019г.

Договор № 92 – Публикувано на 27.05.2019г.

Техничвско предложение – Публикувано на 27.05.2019г.

Ценово предложение – Публикувано на 27.05.2019г.

 

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.