Назад

Публично състезание – 00330-2018-0010 – „Застрахователни услуги“

На 28.09.2018 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Застрахователни услуги”.

Решение_870115 – Публикувано на 28.09.2018г.

Обявление_870118 –  Публикувано на 28.09.2018г.

Документация – Публикувано на 28.09.2018г.

espd-request – Публикувано на 28.09.2018г.

Агенция по обществени поръчки

Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 01.11.2018г.

Протокол № 1 – Публикувано на 19.11.2018г.

Протокол № 2 – Публикувано на 19.11.2018г.

Протокол № 3 – Публикувано на 19.11.2018г.

Решение за определяне на изпълнител – Публикувано на 19.11.2018г.

Обявление за възложена поръчка_885593 – Публикувано на 28.12.2018г.

Договор № 211 – Публикувано на 28.12.2018г.

Техническо предложение – Публикувано на 28.12.2018г.

Ценово предложение – Публикувано на 28.12.2018г.

Договор № 224 – Публикувано на 28.12.2018г.

Техническо предложение – Публикувано на 28.12.2018г.

Ценово предложение – Публикувано на 28.12.2018г.

Обявление за изпълнен договор – Публикувано на 29.12.2020г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.