Назад

Публично състезание – 00330-2018-0009 – “Доставка на нов, комбиниран багер товарач”

На 21.09.2018 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на нов, комбиниран багер товарач”.

Решение_869130 – Публикувано на 21.09.2018г.

Обявление_869132 – Публикувано на 21.09.2018г.

espd-request – Публикувано на 21.09.2018г.

Документация-за-обществена-поръчка – Публикувано на 21.09.2018г.

Агенция по обществени поръчки

Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 18.10.2018г.

Протокол № 1 – Публикувано на 26.10.2018г.

Протокол № 2 – Публикувано на 26.10.2018г.

Решение за определяне на изпълнител – Публикувано на 26.10.2018г.

Обявление за възложена поръчка_881781 – Публикувано на 04.12.2018г.

Договор № 177 – Публикувано на 04.12.2018г.

Техническо предложение – Публикувано на 04.12.2018г.

Ценово предложение – Публикувано на 04.12.2018г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка_883644 – Публикувано на 14.12.2018г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.