Назад

Публично състезание – 00330-2018-0006 – „Доставка на товарен автомобил – самосвал“

На 06.08.2018 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на товарен автомобил – самосвал”.

Решение_861329 – Публикувано на 06.08.2018г.

Обявление_861346 – Публикувано на 06.08.2018г.

Документация за обществена поръчка – Публикувано на 06.08.2018г.

espd-request – Публикувано на 06.08.2018г.

Агенция по обществени поръчки

Писмено разяснение на основание чл180 от ЗОП – Публикувано на 13.08.2018г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация – Публикувано на 13.08.2018г.

Документация за обществена поръчка 2 – Публикувано на 13.08.2018г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 05.09.2018г.

Протокол № 1 – Публикувано на 14.09.2018г.

Протокол № 2 – Публикувано на 14.09.2018г.

Протокол № 3 – Публикувано на 14.09.2018г.

Решение за избор на изпълнител – Публикувано на 14.09.2018г.

Обявление за възложена поръчка_876868 – Публикувано на 06.11.2018г.

Договор № 170 – Публикувано на 06.11.2018г.

Техническо предложение – Публикувано на 06.11.2018г.

Ценово предложение – Публикувано на 06.11.2018г.

Обявление за приключване на договор_883671 – Публикувано на 14.12.2018г.

 

 

 

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.