Назад

Публично състезание – 00330-2018-0004 – “Доставка на спирателна арматура – спирателни кранове, пожарни хидранти , тротоарни спирателни кранове и въздушници”

На 16.03.2018 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на спирателна арматура – спирателни кранове, пожарни хидранти , тротоарни спирателни кранове и въздушници”.

Решение_835867 – Публикувано на 16.03.2018г.

Обявление_835882 – Публикувано на 16.03.2018г.

Документация за обществена поръчка – Публикувано на 16.03.2018г.

Агенция по обществени поръчки

Допълнително разяснение – Публикувано на 30.03.2018г.

Писмено разяснение – Публикувано на 05.04.2018г.

Писмено разяснение – Публикувано на 05.04.2018г.

Протокол № 2 – Публикувано на 27.04.2018г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 04.06.2018г.

Протокол № 1 – Публикувано на 12.06.2018г.

Протокол № 3 – Публикувано на 12.06.2018г.

Протокол № 4 – Публикувано на 12.06.2018г.

Решение за определяне на изпълнител – Публикувано на 12.06.2018г.

Договор № 116 – Публикувано на 02.08.2018г.

Техническо предложение – Публикувано на 02.08.2018г.

Ценово предложение – Публикувано на 02.08.2018г.

Обявление за възложена поръчка – Публикувано на 02.08.2018г.

 

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.