Назад

Публично състезание – 00330-2018-0002 – “Доставка на помпи за нуждите на “В и К” ООД гр.Враца”

На 15.02.2018 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на помпи за нуждите на “В и К” ООД – Враца”.

Решение 830317 – Публикувано на 15.02.2018г.

Обявление 830332 – Публикувано на 15.02.2018г.

Документация – Публикувано на 15.02.2018г.

Агенция по обществени поръчки

Съобщение за отваряне на Ценови предложения – Публикувано на 25.04.2018 г.

Протокол № 1 – Публикувано на 15.05.2018г.

Протокол № 2 – Публикувано на 15.05.2018г.

Протокол № 3 – Публикувано на 15.05.2018г.

Решение за определяне на изпълнител – Публикувано на 15.05.2018г.

Обявление за възложена поръчка – Публикувано на 20.06.2018г.

Договор № 88 – Публикувано на 20.06.2018г.

Техническо предложение ОП 1 – Публикувано на 20.06.2018г.

Ценово предложение ОП 1 – Публикувано на 20.06.2018г.

Договор № 89 – Публикувано на 20.06.2018г.

Техническо предложение ОП 2 – Публикувано на 20.06.2018г.

Ценово предложение ОП 2 – Публикувано на 20.06.2018г.

 

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.