Назад

Публично състезание – 00330-2018-0001 – “Строителни и монтажни работи на водоеми, експлоатирани от „В и К“ ООД – Враца“

На 19.01.2018 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Строителни и монтажни работи на водоеми, експлоатирани от „В и К“ ООД – Враца”.

Решение_825427 – Публикувано на 19.01.2018 г.

Обявление_825436 – Публикувано на 19.01.2018 г.

Документация за обществена поръчка – Публикувано на 19.01.2018 г.

Агенция по обществени поръчки

Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 01.03.2018г.

Протокол № 1 – Публикувано на 16.03.2018г.

Протокол № 2 – Публикувано на 16.03.2018г.

Протокол № 3 – Публикувано на 16.03.2018г.

Решение за избор на изпълнител – Публикувано на 16.03.2018г.

Договор № 55 – Публикувано на 23.04.2018г.

Техническо предложение – Публикувано на 23.04.2018г.

Ценово предложение – Публикувано на 23.04.2018г.

Обявление за възложена поръчка – Публикувано на 23.04.2018г.

Обявление за изпълнен договор – Публикувано на 10.04.2019г.

 

 

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.