Назад

Публично състезание – 00330-2017-0010 – „Доставка на жиба, водовземни и аварийни скоби, фланцови съединения и преходи

На 01.12.2017 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка на жиба, водовземни и аварийни скоби, фланцови съединения и преходи ”.

Решение_817708 – Публикувано на 01.12.2017г.

Обявление_817724 – Публикувано на 01.12.2017г.

Документация – Публикувано на 01.12.2017г.

Агенция по обществени поръчки

Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 05.01.2018 г.

Протокол № 1 – Публикувано на 12.01.2018г.

Протокол № 2 – Публикувано на 12.01.2018г.

Протокол № 3 – Публикувано на 12.01.2018г.

Протокол № 4 – Публикувано на 12.01.2018г.

Решение за избор на изпълнител – Публикувано на 12.01.2018г.

Договор № 33 – Публикувано на 06.03.2018г.

Технически и Ценово предложение – Публикувано на 06.03.2018г.

Обявление за възложена поръчка – Публикувано на 06.03.2018г.

Обявление за изпълнен договор – Публикувано на 05.03.2020г.

 

This entry was posted in Новини, Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.