Назад

Публично състезание – 00330-2017-0009 – “Инкасиране на парични суми за „В и К“ ООД гр.Враца”

На 10.11.2017 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Инкасиране на парични суми за „В иК“ ООД гр.Враца”.

Решение 814395 – Публикувано на 10.11.2017г.

Обявление 814402 – Публикувано на 10.11.2017г.

Документация – Публикувано на 10.11.2017г.

Агенция по обществени поръчки

Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 06.12.2017 г.

Протокол № 1 – Публикувано на 21.12.2017г.

Протокол № 2 – Публикувано на 21.12.2017г.

Протокол № 3 – Публикувано на 21.12.2017г.

Протокол № 4 – Публикувано на 21.12.2017г.

Решение за определяне на изпълнител – Публикувано на 21.12.2017г.

Информация за възложена поръчка – Публикувано на 08.02.2018г.

Договор № 28 – Публикувано на 08.02.2018г.

Техническо и ценово предложение ОП № 1 – Публикувано на 08.02.2018г.

Договор № 26 – Публикувано на 08.02.2018г.

Техническо и ценово предложение ОП № 2 – Публикувано на 08.02.2018г.

Обявление за изпълнен договор Публикувано на 28.02.2020г.

 

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.