Назад

Публично състезание – 00330-2017-0008 – “Възстановяване на пътни настилки след отстраняване на аварии по ВиК мрежата”

На 28.09.2017 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Възстановяване на пътни настилки след отстраняване на аварии по ВиК мрежата”

Решение 807367 – Публикувано на 28.09.2017г.

Обявление 807381 – Публикувано на 28.09.2017г.

Документация за обществена поръчка – Публикувано на 28.09.2017г.

Агенция по обществени поръчки

Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 31.10.2017г.

Протокол № 1 – Публикувано на 14.11.2017г.

Протокол № 2 – Публикувано на 14.11.2017г.

Протокол № 3 – Публикувано на 14.11.2017г.

Протокол № 4 – Публикувано на 14.11.2017г.

Решение за опред. на изпълнител – Публикувано на 14.11.2017г.

Информация за възложена поръчка_821532 – Публикувано на 22.12.2017г.

Договор № 168 – Публикувано на 22.12.2017г.

Техническо и ценово предложение – Публикувано на 22.12.2017г.

 

 

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.