Назад

Публично състезание – 00330-2017-0002 – “Доставка на лекотоварни автомобили и мини челни товарачи“

На 21.03.2017 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка на лекотоварни автомобили и мини челни товарачи”

Решение за откриване на процедура_777947 – Публикувано на 21.03.2017г.

Обявление за откриване на процедура_777949 – Публикувано на 21.03.2017г.

Документация за обществена поръчка – Публикувано на 21.03.2017г.

Агенция по обществени поръчки – Публикувано на 21.03.2017г.

Писмено разяснение на основание чл.180 от ЗОП – Публикувано на 03.04.2017г.

Протокол 2 – Публикувано на 19.04.2017г.

Съобщение за отваряне на цени – Публикувано на 10.05.2017 г.

Протокол 1 – Публикувано на 19.05.2017г.

Протокол 3 – Публикувано на 19.05.2017г.

Протокол 4 – Публикувано на 19.05.2017г.

Протокол 5 – Публикувано на 19.05.2017г.

Решение 70 от 19.05.2017г. – Публикувано на 19.05.2017г.

Обявление за възложена поръчка 796199 – Публикувано на 14.07.2017г.

Договор 74 – Публикувано на 14.07.2017г.

Техническо и ценово предложение ОП 1 – Публикувано на 14.07.2017г.

Договор 75 – Публикувано на 14.07.2017г.

Техническо и ценово предложение ОП 2 – Публикувано на 14.07.2017г.

Обявление за изменение – Публикувано на 04.08.2017г.

Обявление за приключване на договор_799544 – Публикувано на 07.08.2017г.

Обявление за приключване на договор 810461 – Публикувано на 17.10.2017г.

 

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.