Назад

Публично състезание – 00330-2016-0005 – „Застрахователни услуги за „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Враца

На 01.11.2016 г. е открито Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Застрахователни услуги за „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Враца. “

Решение_755944 – Публикувано на 01.11.2016 г.

Обявление_755945 – Публикувано на 01.11.2016 г.

Документация за участие – Публикувано на 01.11.2016 г.

Писмено разяснение на осн. чл. 180, ал. 2 от ЗОП – Публикувано на 07.11.2016 г.

Писмено разяснение на осн. чл. 180, ал. 2 от ЗОП – Публикувано на 07.11.2016 г.

Решение за одобр. на обявление за изменение_756933 – Публикувано на 08.11.2016 г.

Списък на МПС – ГО – Публикувано на 08.11.2016 г.

Списък на МПС – Злополука на места – Публикувано на 08.11.2016 г.

Списък на МПС – КАСКО – Публикувано на 08.11.2016 г.

Списък на машини – КАСКО – Публикувано на 08.11.2016 г.

Писмено разяснение на осн. чл. 180, ал. 2 от ЗОП – Публикувано на 14.11.2016 г.

Протокол № 2 – Публикувано на 30.11.2016 г.

Агенция по обществени поръчки

 

Съобщение за отваряне на ценови предложения – публикувано на 09.12.2016 г.  – 10:25 часа

Ценовите предложения на участниците ще се отворят на 14.12.2016 г. от 10:00 часа в сградата на „В и К“ ООД – Враца, ул. „Александър Стамболийски“ № 2, ет. 4, Заседателна зала.

Протокол № 1 – Публикувано на 16.12.2016 г.

Протокол № 3 – Публикувано на 16.12.2016 г.

Протокол № 4 – Публикувано на 16.12.2016 г.

Решение за опред. на изпълнител – Публикувано на 16.12.2016 г.

Обявление за възложена поръчка_767518 – 18.01.2017 г.

Договор № 168 – Публикувано на 18.01.2017 г.

Договор № 169 – Публикувано на 18.01.2017 г.

Техническо предложение на изпълнителя – Публикувано на 18.01.2017 г.

Ценово предложение на изпълнителя – Публикувано на 18.01.2017 г.

Техническо предложение на изпълнителя – Публикувано на 18.01.2017 г.

Ценово предложение на изпълнителя – Публикувано на 18.01.2017 г.

Информация за изпълнен договор_890058 – Публикувано на 22.01.2019г.

Информация за изпълнен договор_890056 – Публикувано на 22.01.2019г.

 

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.