Назад

Публична покана – 9006586

На 21.09.2012 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката „Доставка“ и предмет : „Доставка на машина за челна заварка на PEHD и PP тръби и фитинги от Ф40 до Ф160 – полуавтоматична хидравлична с възможност за протоколиране на процеса на заваряване“

1. Публична покана_9006586 – Публикувано на 21.09.2012 г.

2. Протокол_04.10.2012 – Публикувано на 04.10.2012 г.

3. Договор_89_12.10.2012 – Публикувано на 12.10.2012 г.

This entry was posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача. Bookmark the permalink.

Comments are closed.