Назад

Публична покана – 9046493 – „Доставка на кабели, проводници и електротехническо оборудване за нуждите на „В и К“ ООД гр. Враца”

На 05.10.2015 г. е публикувана Публична покана с ID 9046493 с предмет : „Доставка на кабели, проводници и електротехническо оборудване за нуждите на „В и К“ ООД гр. Враца”

Публична покана_9046493 – Публикувано на 05.10.2015 г.

Договор-проект – Публикувано на 05.10.2015 г.

Техническа спецификация – Публикувано на 05.10.2015 г.

Образци – Публикувано на 05.10.2015 г.

Образец на ценово предложение – Публикувано на 05.10.2015 г.

Протокол – Публикувано на 23.10.2015 г.

Договор № 140 – Публикувано на 30.10.2015 г.

Ценово предложени на Изпълнителя – Публикувано на 30.10.2015 г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.