Назад

Публична покана – 9046181 – „Доставка на GPRS модеми – рутери и RTU – модули за нуждите на ВиК ООД гр. Враца“

На 24.09.2015 г. е публикувана Публична покана с ID 9046181 с предмет :“Доставка на GPRS модеми – рутери и RTU – модули за нуждите на ВиК ООД гр. Враца“.

Публична покана_9046181 – Публикувано на 24.09.2015 г.

Договор-проект – Публикувано на 24.09.2015 г.

Техническа спецификация – Публикувано на 24.09.2015 г.

Образци – Публикувано на 24.09.2015 г.

Образец на ценово предложение – Публикувано на 24.09.2015 г.

Протокол – Публикувано на 12.10.2015 г.

Техническо предложение на Изпълнителя – Публикувано на 27.10.2015 г.

Ценово предложение на Изпълнителя – Публикувано на 27.10.2015 г.

Договор № 130 – Публикувано на 27.10.2015 г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.