Назад

Публична покана – 9043434 – „Доставка на компютърна техника, компютърни конфигурации, принтери и консумативи“

На 02.07.2015 г. е публикувана публична покана с ID 9043434 с предмет: „Доставка на компютърна техника, компютърни конфигурации, принтери и консумативи“.

Публична покана_9043434 – Публикувано на 02.07.2015 г.

Образци – Публикувано на 02.07.2015 г.

Договор-проект – Публикувано на 02.07.2015 г.

Техническа спецификация – Публикувано на 02.07.2015 г.

Протокол – Публикувано на 21.07.2015 г.

Договор № 95 – Публикувано на 23.07.2015 г.

Ценово и техн. предложение на изпълнителя – Публикувано на 23.07.2015 г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.