Назад

Публична покана – 9043282 – „Строително-монтажни работи на водоеми, експлоатирани от „В и К“ ООД, Враца

На 29.06.2015 г. е публикувана публична покана с ID 9043282 с предмет: „Строително-монтажни работи на водоеми, експлоатирани от „В и К“ ООД, Враца“

Публична покана – публикувано на 29.06.2015 г.

договор-проект – публикувано на 29.06.2015 г.

Образци – публикувано на 29.06.2015 г.

Техническа спецификация – публикувани на 29.06.2015 г.

Oбразец ценово предложение – публикувано на 29.06.2015 г.

Съобщение – публикувано на 29.06.2015 г.

Протокол – Публикувано на 21.07.2015 г.

Договор № 96 – Публикувано на 23.07.2015 г.

Ценово предлож. на изпълнителя – Публикувано на 23.07.2015 г.

Техническо предлож. на изпълнителя – Публикувано на 23.07.2015 г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.