Назад

Публична покана – 9042266 – „Довършителни строително – монтажни работи на обект Приемен център на „ВиК“ ООД гр. Враца“

На 28.05.2015 г. е публикувана Публична покана с ID 9042266 с предмет: “Довършителни строително – монтажни работи на обект Приемен център на „ВиК“ ООД гр. Враца”.

Публична покана_9042266 – Публикувано на 28.05.2015 г.

Образци – Публикувано на 28.05.2015 г.

Проект за договор – Публикувано на 28.05.2015 г.

Техническа спецификация ОП 1 – Публикувано на 28.05.2015 г.

Техническа спецификация ОП 2 – Публикувано на 28.05.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Публикувано на 28.05.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Публикувано на 28.05.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Публикувано на 28.05.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – Публикувано на 28.05.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – Публикувано на 28.05.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – Публикувано на 28.05.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 – Публикувано на 28.05.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 – Публикувано на 28.05.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 – Публикувано на 28.05.2015 г.

Съобщение медии – Публикувано на 28.05.2015 г.

Протокол – Публикувано на 12.06.2015 г.

Договор № 79 – Публикувано на 01.07.2015 г.

Техническо предложение на изпълнителя – Публикувано на 01.07.2015 г.

Ценово предложение на изпълнителя – Публикувано на 01.07.2015 г.

Договор № 80 – Публикувано на 01.07.2015 г.

Техническо предложение на изпълнителя – Публикувано на 01.07.2015 г.

Ценово предложение на изпълнителя – Публикувано на 01.07.2015 г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.