Назад

Публична покана – 9042174 – „Преустройство на фоайе към Хотелски комплекс „Чинарите“ – гр. Враца“

На 26.05.2015 г. е публикувана Публична покана с ID 9042174 с предмет: “Преустройство на фоайе към Хотелски комплекс „Чинарите“ – гр. Вършец”.

Публична покана_9042174 – Публикувано на 26.05.2015 г.

Образци – Публикувано на 26.05.2015 г.

Проект за договор – Публикувано на 26.05.2015 г.

Техническа-спецификация – 26.05.2015 г.

Съобщение медии – Публикувано на 26.05.2015 г.

Протокол – Публикувано на 15.06.2015 г.

Договор № 84 – Публикувано на 14.07.2015 г.

Техн. предложение на изпълнителя – Публикувано на 14.07.2015 г.

Ценово предложение на изпълнителя – Публикувано на 14.07.2015 г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.