Назад

Публична покана – 9042146 – „Изработка и доставка на коритообразен шнек“

На 26.05.2015 г. е публикувана публична покана с ID 9042146, с предмет: „Изработка и доставка на коритообразен шнек“.

Публична покана_9042146 – Публикувано на 26.05.2015 г.

Образци – Публикувано на 26.05.2015 г.

Проект за договор-шнек – Публикувано на 26.05.2015 г.

Техническа спецификация – Публикувано на 26.05.2015 г.

Съобщение медии – Публикувано на 26.05.2015 г.

Разяснение на осн. чл. 101, ал. 6 – Публикувано на 03.06.2015 г.

Протокол – Публикувано на 12.06.2015 г.

Договор № 94 – Публикувано на 22.07.2015 г.

Ценово предлож. на изпълнителя – Публикувано на 22.07.2015 г.

Техническо предлож. на изпълнителя – Публикувано на 22.07.2015 г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.