Назад

Публична покана – 9040800 – Преустройство на фоайе към хотелски комплекс „Чинарите“ – гр. Вършец

На 16.04.2015 г. е публикувана публична покана с ID 9040800, с предмет: „Преустройство на фоайе към хотелски комплекс „Чинарите“ – гр. Вършец“

публична покана – публикувано на 16.04.2015 г.

Образци – публикувано на 16.04.2015 г.

договор-проект – публикувано на 16.04.2015 г.

Техническа спецификация – публикувано на 16.04.2015 г.

С утвърден Протокол за работата на комисията от 11.05.2015 г. е преустановен избора на изпълнител по Публична покана 9040800 с предмет : „Преустройство на фоайе към хотелски комплекс „Чинарите“ – гр. Вършец“ – Публикувано на 11.05.2015 г.

Протокол_11.05.15 – Публикувано на 18.05.2015 г.

This entry was posted in Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.