Назад

Публична покана – 9040155 – “Доставка на работно облекло и гумени ботуши”

На 25.03.2015 г. е публикувана публична покана с ID 9040155, с предмет: “Доставка на работно облекло и гумени ботуши”.

Публична покана_9040155 – Публикувано на 25.03.2015 г.

Образци – Публикувано на 25.03.2015 г.

Договор-работно облекло и ботуши-2015 – Публикувано на 25.03.2015 г.

Техническа спецификация – Публикувано на 25.03.2015 г.

Ценово предложение – Публикувано на 25.03.2015 г.

Разяснение чл. 101 б, ал. 6  – Публикувано на 31.03.20105 г.

Протокол – Публикувано на 21.04.2015 г.

Договор 67_11.05.15 – Публикувано на 11.05.2015 г.

Техн. предлож. на изпълнителя – Публикувано на 11.05.2015 г.

Ценово предлож. на изпълнителя – Публикувано на 11.05.2015 г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.