Назад

Публична покана – 9040091 – “Доставка на масла и филтри, и извънгаранционно обслужване на багер-товарачи и друга техника, собственост на “ВиК” ООД гр. Враца”

На 23.03.2015 г . е публикувана публична покана с ID 9040091 с предмет: “Доставка на масла и филтри, и извънгаранционно обслужване на багер-товарачи и друга техника, собственост на “ВиК” ООД гр. Враца”.

Публична покана  – Публикувано на 23.03.2015 г.

Договор-ОП 1 – Публикувано на 23.03.2015 г.

Договор-ОП 2 – Публикуване на 23.03.2015 г.

Образци – Публикувано на 23.03.2015 г.

Техническа спецификация позиция № 1 – Публикувано на 23.03.2015 г.

Техническа спецификация позиция № 2 – Публикувано на 23.03.2015 г.

Техническо предложение позиция № 1 – Публикувано на 23.03.2015 г.

Техническо предложение позиция № 2 – Публикувано на 23.03.2015 г.

Ценово предложение позиция № 1 – Публикувано на 23.03.2015 г.

Ценово предложение позиция № 2 – Публикувано на 23.03.2015 г.

Разяснение чл. 101 б, ал. 6 от ЗОП – Публикувано на 27.03.2015 г.

Протокол_07.04.15 – Публикувано на 08.04.2015 г.

Протокол_16.04.15 – Публикувано на 17.04.2015 г.

Договор_20.04.15 – Публикувано на 20.04.2015 г.

Техн. предложение на изпълнителя – Публикувано на 20.04.2015 г.

Ценово предложение на изпълнителя – Публикувано на 20.04.2015 г.

Договор_73 – Публикувано на 04.06.2015 г.

Техн. предложение на изпълнителя – Публикувано на 04.06.2015 г.

Ценово предложение на изпълнителя – Публикувано на 04.06.2015 г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.