Назад

Публична покана – 9031173

На 25.06.2014 г.  е публикувана Публична покана с обект на поръчката „Доставка“ и предмет : „Доставка на компютърна техника, компютърни конфигурации и консумативи за тях“

1. Публична покана_9031173 – Публикувано на 25.06.2014 г.

2. Протокол_14.07.2014 – Публикувано на 14.07.2014 г.

3. Договор_89_22.07.2014 – Публикувано на 22.07.2014 г.

This entry was posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача. Bookmark the permalink.

Comments are closed.