Назад

Публична покана – 9021839

На 05.11.2013 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката „Строителство“ и предмет : „Ремонт на сграда-работилница и сграда-гаражни клетки в производствена база гр. Бяла Слатина“

1. Публична покана_9021839 – Публикувано на 05.11.2013 г.

2. Протокол_25.11.2013 – Публикувано на 25.11.2013 г.

3. Договор № 136_02.12.2013 – Публикувано на 02.12.2013 г.

This entry was posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача. Bookmark the permalink.

Comments are closed.