Назад

Публична покана – 9021783

На 04.11.2013 г. бе публикувана Публична покана с обект на поръчката : „Доставка“ и предмет : „Доставка на трошен камък – фракция 0/63 за нуждите на ВиК  ООД  гр. Враца“

1. Публична покана_9021783 – Публикувано на 04.11.2013 г.

2. Протокол_13.11.2013 – Публикувано на 13.11.2013 г.

3. Договор № 133_20.11.2013 – Публикувано на 20.11.2013 г.

This entry was posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача. Bookmark the permalink.

Comments are closed.