Назад

Публична Покана – 9019371

На 29.08.2013 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката „Доставка“ и предмет : „Доставка на GPRS модеми – рутери и RTU – модули за нуждите на ВиК  ООД  гр. Враца“

1. Публична покана_9019371 – Публикувано на 29.08.2013 г.

2. Протокол_16.09.2013 – Публикувано на 16.09.2013 г.

3. Договор № 91_27.09.2013 – Публикувано на 27.09.2013 г.

This entry was posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача. Bookmark the permalink.

Comments are closed.