Назад

Публична покана – 9019205

На 26.08.2013 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката “Доставка” и предмет : “Доставка на кабели и ел. оборудване за нуждите на ВиК  ООД  гр. Враца”

1. Публична покана_9019205 – Публикувано на 26.08.2013 г.

2. Протокол_25.09.2013 – Публикувано на 25.09.2013 г.

3. Договор_30.09.2013 – Публикувано на 30.09.2013 г.

This entry was posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача. Bookmark the permalink.

Comments are closed.