Назад

Публична покана – 9019046

На 21.08.2013 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката “Доставка” и предмет : “Доставка на регулиращи вентили за нуждите на ВиК  ООД  гр. Враца”

1. Публична покана_9019046 – Публикувано на 21.08.2013 г.

2. Протокол_07.10.2013 – Публикувано на 07.10.2013 г.

3. Договор № 103_10.10.2013 – Публикувано на 10.10.2013 г.

This entry was posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача. Bookmark the permalink.

Comments are closed.