Назад

Публична покана – 9010463

На 19.12.2012 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката „Доставка“ и предмет : „Доставка на резервни части на товарни автомобили“

1. Публична покана_9010463 – Публикувано на 19.12.2012 г.

2. Протокол_18.01.2013 – Публикувано на 18.01.2013 г.

3. Договор № 17_18.01.2013 – Публикувано на 18.01.2013 г.

This entry was posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача. Bookmark the permalink.

Comments are closed.