Назад

Публична покана – 9008307

На 05.11.2012 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката „Строителство“ и предмет : „Направа на покрив и СМР на помпена станция „Старо село“ – община Мездра“

1. Публична покана_9008307 – Публикувано на 05.11.2012 г.

2. Протокол_23.11.2012 – Публикувано на 23.11.2012 г.

3. Договор № 127_13.12.2012 – Публикувано на 13.12.2012 г.

This entry was posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача. Bookmark the permalink.

Comments are closed.