Назад

Публична покана – 9008255

На 02.11.2012 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката „Доставка“ и предмет : „Доставка на електрически трансформатори – 3 броя – 63kVA/20/04 и 2 броя – 50kVA/20/04“

1. Публична покана_9008255 – Публикувано на 02.11.2012 г.

2. Протокол_19.11.2012 – Публикуван на 19.11.2012 г.

3. Договор № 113_29.11.2012 – Публикувано на 29.11.2012 г.

This entry was posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача. Bookmark the permalink.

Comments are closed.