Назад

Публична покана – 9007195

На 08.10.2012 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката „Строителство“ и предмет : „Направа на покрив и СМР на помпена станция „Реней“ – община Оряхово“

1. Публична покана_9007195 – Публикувано на 08.10.2012 г.

2. Протокол_17.10.2012 – Публикувано на 17.10.2012 г.

3. Договор № 98_24.10.2012 – Публикувано на 24.10.2012 г.

This entry was posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача. Bookmark the permalink.

Comments are closed.