Назад

Публична покана – 9006461

На 19.09.2012 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката „Услуга“ и предмет : „Извършване на мониторинг на качествата на питейната вода – анализ по химични и радиологични показатели за нуждите на ВиК  ООД  гр. Враца“

1. Публична покана_9006461 – Публикувано на 19.09.2012 г.

2. Протокол_03.10.2012 – Публикувано на 03.10.2012 г.

3. Договор_96_19.10.2012 – Публикувано на 19.10.2012 г.

4. Договор_97_23.10.2012 – Публикувано на 23.10.2012 г.

This entry was posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача. Bookmark the permalink.

Comments are closed.