Назад

Прякодоговаряне – 00330-2020-0003 – “Доставка на горива за нуждите на “В и К” ООД гр.Враца”

Решение за откриване на процедура – Публикувано на 19.02.2020г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.