Назад

Прякодоговаряне – 00330-2020-0003 – „Доставка на горива за нуждите на „В и К“ ООД гр.Враца“

Решение за откриване на процедура – Публикувано на 19.02.2020г.

Договор № 57 – Публикувано на 13.04.2020г.

Обявление_972209 – Публикувано на 13.04.2020г.

Договор № 58 – Публикувано на 21.04.2020г.

Обявление за възложена поръчка_973012 – Публикувано на 21.04.2020г.

Договор № 59 – Публикувано на 21.04.2020г.

Обявление за възложена поръчка_973249 – Публикувано на 21.04.2020г.

Договор № 65 – Публикувано на 27.04.2020г.

Обявление за възложена поръчка_974145 – Публикувано на 27.04.2020г.

Договор № 68 – Публикувано на 05.05.2020г.

Обявление за възложена поръчка_975716 – Публикувано на 05.05.2020г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.