Назад

Пряко договаряне 00330-2019-0003 „Извънгаранционно обслужване на техника на „ВиК“ ООД Враца“

Решение_906595 – Публикувано на 09.04.2019г.

Покана – Публикувано на 09.04.2019г.

Протокол № 1 – Публикувано на 15.04.2019г.

Доклад – Публикувано на 15.04.2019г.

Решение за определяне на изпълнител – Публикувано на 15.04.2019г.

Обявление за възложена поръчка_9209830 – Публикувано на 02.05.2019г.

Договор № 84 – Публикувано на 02.05.2019г.

Техническо предложение ОП 1 – Публикувано на 02.05.2019г.

Ценово предложение ОП 1 – Публикувано на 02.05.2019г.

Договор № 85 – Публикувано на 02.05.2019г.

Техническо предложение ОП 2 – Публикувано на 02.05.2019г.

Ценово предложение ОП 2 – Публикувано на 02.05.2019г.

Обявление за изпълнен договор_978325 – Публикувано на 21.05.2020г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.