Назад

Пряко договаряне – 00330-2019-0009 – “Предоставяне на достъп до разпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа, при продажба на ел. енергия за обекти на “ВиК” ООД Враца

Решение_937866 – Публикувано на 09.10.2019г.

Обекти – Публикувано на 09.10.2019г.

Агенция по обществени поръчки

Обявление за възложена поръчка_952349 – Публикувано на 03.01.2020г.

Договор № 150 – Публикувано на 03.01.2020г.

Договор № 151 – Публикувано на 03.01.2020г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.