Назад

Пряко договаряне – 00330-2018-0005 – “Доставка на горива за нуждите на “В и К” ООД – Враца”

На 28.05.2018 г. е открита процедура Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка на горива за нуждите на “В и К” ООД – Враца”

Решение за откриване на на процедура – Публикувано на 28.05.2018г.

Обявление за възлож. поръчка_857773 – Публикувано на 18.07.2018 г.

Договор № 106 – Публикувано на 18.07.2018 г.

Договор №107 – Публикувано на 18.07.2018 г.

Договор № 108 – Публикувано на 18.07.2018 г.

Договор № 109 – Публикувано на 18.07.2018 г.

Договор № 110 – Публикувано на 18.07.2018 г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.