Назад

Пряко договаряне – 00330-2017-0006 – “Предоставяне на достъп до разпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа, при продажба на ел. енергия за обекти на “ВиК” ООД Враца.

Решение 801186 – Публикувано на 17.08.2017г.

Списък с обекти – Публикувано на 17.08.2017г.

Агенция по обществени поръчки

Обявление за възложена поръчка – Публикувано на 17.11.2017г.

Договор № 139 – Публикувано на 17.11.2017г.

Договор № 140 – Публикувано на 17.11.2017г.

Информация за изпълнен договор_885511 – Публикувано на 27.12.2018г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.