Назад

Пряко договаряне – 00330-2017-0003 – “Доставка на горива за нуждите на „В и К“ ООД – Враца”

На 22.05.2017 г. е открита процедура Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка на горива за нуждите на „В и К“ ООД – Враца”

Становище на АОП по осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП – Публикувано на 22.05.2017 г.

Решение за откриване на процедура – Публикувано на 22.05.2017 г.

Агенция по обществени поръчки – Публикувано на 22.05.2017 г.

Становище на АОП за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП – Публикувано на 01.06.2017 г.

Обявление за възложена поръчка_798245 – Публикувано на 28.07.2017 г.

Договор № 83 – Публикувано на 28.07.2017 г.

Обявление за възложена поръчка_799336 – Публикувано на 04.08.2017 г.

Договор 85 – Публикувано на 04.08.2017 г.

Договор 86 – Публикувано на 04.08.2017 г.

Договор 87 – Публикувано на 04.08.2017 г.

Договор 88 – Публикувано на 04.08.2017 г.

Договор 89 – Публикувано на 04.08.2017 г.

Обявление за изпълнен договор_861117 – Публикувано на 03.08.2018г.

Обявление за изпълнен договор_861146 – Публикувано на 03.08.2018г.

Обявление за изпълнен договор_861150 – Публикувано на 03.08.2018г.

Обявление за изпълнен договор_861156 – Публикувано на 03.08.2018г.

Обявление за изпълнен договор_864894 – Публикувано на 28.08.2018г.

Обявление за изпълнен договор_864901 – Публикувано на 28.08.2018г.

Обявление за изпълнен договор_864913 – Публикувано на 28.08.2018г.

Обявление за изпълнен договор_864925 – Публикувано на 28.08.2018г.

Обявление за изпълнен договор_864927 – Публикувано на 28.08.2018г.

Обявление за изпълнен договор_864929 – Публикувано на 28.08.2018г.

Обявление за изпълнен договор_864953 – Публикувано на 28.08.2018г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.