Профил на купувача

Текущи процедури по ЗОП

Още...

Изтекли процедури по ЗОП – архив

  • Публична покана – 9005950 03.09.2012 На 03.09.2012 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката “Доставка” и предмет : “Доставка на трошен камък – ...
  • Публична покана – 9004956 09.08.2012 На 09.08.2012 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката “Доставка” и предмет : “Доставка на кабели и ел. ...
  • Публична покана – 9004196 20.07.2012 На 20.07.2012 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката “Строителство” и предмет : “Строително ремонтни дейности по хидроизолация ...
  • Публична покана – 9004129 18.07.2012 На 18.07.2012 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката “Строителство” и предмет : “Ремонт на стаи в административна сграда ...
  • Публична покана – 9002044 21.05.2012 На 21.05.2012 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката “Доставка” и предмет : “Доставка на регулиращи вентили за ...
  • Публична покана – 9001519 04.05.2012 На 04.05.2012 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката “Доставка” и предмет : “Доставка на компютърна техника, компютърни ...
  • Публична покана – 9000019 01.03.2012 На 01.03.2012 г.  е публикувана Публична покана с обект на поръчката “Доставка” и предмет : “Доставка на РТУ – модули ...
  • Покана на осн. чл. 2а, ал. 1, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП 15.02.2012 На 15.02.2012 г. е открита процедура по събиране на оферти за сключване на договор за услуга с предмет : “Изработка ...
  • Процедура 00330-2011-0010 – “Доставка на помпи и резервни части за тях” 10.11.2011 На 10.11.2011 г. е публикувана процедура 00330-2011-0010 с предмет  “Доставка на помпи и резервни части за тях” Информация за изпълнен Договор_653521 – ...
Още...

 

Назад

Comments are closed.