Профил на купувача

Текущи процедури по ЗОП

Още...

Изтекли процедури по ЗОП – архив

  • Процедура 00330-2013-0001 07.01.2013 На 07.01.2013 г. е открита процедура на договаряне без обявление по обществена поръчка с предмет : “Инкасиране на парични суми ...
  • Процедура – 00330-2012-0010 21.12.2012 На 21.12.2012 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка и монтаж на резервни части ...
  • Публична покана – 9010463 19.12.2012 На 19.12.2012 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката “Доставка” и предмет : “Доставка на резервни части на ...
  • Публична покана – 9008307 05.11.2012 На 05.11.2012 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката “Строителство” и предмет : “Направа на покрив и СМР ...
  • Публична покана – 9008255 02.11.2012 На 02.11.2012 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката “Доставка” и предмет : “Доставка на електрически трансформатори – ...
  • Процедура 00330-2012-0008 16.10.2012 На 16.10.2012 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Инкасиране на парични суми за ВиК ...
  • Процедура на договаряне без обявление 12.10.2012 На 12.10.2012 г. бе публикувана процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП с предмет : “Частичен ремонт на ...
  • Публична покана – 9007195 08.10.2012 На 08.10.2012 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката “Строителство” и предмет : “Направа на покрив и СМР ...
  • Публична покана – 9006586 21.09.2012 На 21.09.2012 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката “Доставка” и предмет : “Доставка на машина за челна ...
  • Публична покана – 9006461 19.09.2012 На 19.09.2012 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката “Услуга” и предмет : “Извършване на мониторинг на качествата ...
Още...

 

Назад

Comments are closed.