Профил на купувача

Текущи процедури по ЗОП

 • Процедура 00330-2014-0011 23.10.2014 Процедура 00330-2014-0011 Обществената поръчка е с предмет „Застрахователни услуги за „Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца”. Процедурата се провежда с цел ...
 • Процедура 00330-2014-0010 10.10.2014 На 10.10.2014г. е открита следната открита процедура по ЗОП: „Доставка на трошен камък – фракция 0/63 за пътно строителство и пълнежи” Reshenie_ID ...
 • Процедура 00330-2014-0009 21.08.2014 Възстановяване на пътни настилки след отстраняване на аварии по ВиК-мрежа
 • Процедура 00330-2014-0008 21.07.2014 Информация за преписката Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Враца Номер: 00330-2014-0008 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Поръчката е за ...
Още...

Изтекли процедури по ЗОП – архив

 • Процедура 00330-2013-0010 27.12.2013 На 27.12.2013 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка и монтаж на резервни части ...
 • Процедура 00330-2013-0009 14.11.2013 На 14.11.2013 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка на спирателна арматура – спирателни ...
 • Процедура 00330-2013-0008 14.11.2013 На 14.11.2013 г. е откита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка на жиба, водовземни и аварийни ...
 • Процедура 00330-2013-0007 13.11.2013 На 13.11.2013 г. е открита процедура на възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка на 5 броя лекотоварни автомобила” 1. ...
 • Публична покана – 9021839 05.11.2013 На 05.11.2013 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката “Строителство” и предмет : “Ремонт на сграда-работилница и сграда-гаражни ...
 • Публична покана – 9021783 04.11.2013 На 04.11.2013 г. бе публикувана Публична покана с обект на поръчката : “Доставка” и предмет : “Доставка на трошен камък ...
 • Публична Покана – 9019371 29.08.2013 На 29.08.2013 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката “Доставка” и предмет : “Доставка на GPRS модеми – ...
 • Публична покана – 9019205 26.08.2013 На 26.08.2013 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката “Доставка” и предмет : “Доставка на кабели и ел. ...
 • Процедура 00330-2013-0006 21.08.2013 На 21.08.2013 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Възстановяване на пътни настилки след отстраняване ...
 • Публична покана – 9019046 21.08.2013 На 21.08.2013 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката “Доставка” и предмет : “Доставка на регулиращи вентили за ...
Още...

 

Назад

Comments are closed.