Профил на купувача

Текущи процедури по ЗОП

Още...

Изтекли процедури по ЗОП – архив

 • Публична покана – 9005950 03.09.2012
  На 03.09.2012 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката „Доставка“ и предмет : „Доставка на трошен камък – ...
 • Публична покана – 9004956 09.08.2012
  На 09.08.2012 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката „Доставка“ и предмет : „Доставка на кабели и ел. ...
 • Публична покана – 9004196 20.07.2012
  На 20.07.2012 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката „Строителство“ и предмет : „Строително ремонтни дейности по хидроизолация ...
 • Публична покана – 9004129 18.07.2012
  На 18.07.2012 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката „Строителство“ и предмет : „Ремонт на стаи в административна сграда ...
 • Публична покана – 9002044 21.05.2012
  На 21.05.2012 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката „Доставка“ и предмет : „Доставка на регулиращи вентили за ...
 • Публична покана – 9001519 04.05.2012
  На 04.05.2012 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката „Доставка“ и предмет : „Доставка на компютърна техника, компютърни ...
 • Публична покана – 9000019 01.03.2012
  На 01.03.2012 г.  е публикувана Публична покана с обект на поръчката „Доставка“ и предмет : „Доставка на РТУ – модули ...
 • Покана на осн. чл. 2а, ал. 1, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП 15.02.2012
  На 15.02.2012 г. е открита процедура по събиране на оферти за сключване на договор за услуга с предмет : „Изработка ...
 • Процедура 00330-2011-0010 – „Доставка на помпи и резервни части за тях“ 10.11.2011
  На 10.11.2011 г. е публикувана процедура 00330-2011-0010 с предмет  „Доставка на помпи и резервни части за тях“ Информация за изпълнен Договор_653521 – ...
Още...

 

Назад

Comments are closed.