Профил на купувача

Текущи процедури по ЗОП

Още...

Изтекли процедури по ЗОП – архив

 • Процедура 00330-2013-0001 07.01.2013
  На 07.01.2013 г. е открита процедура на договаряне без обявление по обществена поръчка с предмет : „Инкасиране на парични суми ...
 • Процедура – 00330-2012-0010 21.12.2012
  На 21.12.2012 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка и монтаж на резервни части ...
 • Публична покана – 9010463 19.12.2012
  На 19.12.2012 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката „Доставка“ и предмет : „Доставка на резервни части на ...
 • Публична покана – 9008307 05.11.2012
  На 05.11.2012 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката „Строителство“ и предмет : „Направа на покрив и СМР ...
 • Публична покана – 9008255 02.11.2012
  На 02.11.2012 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката „Доставка“ и предмет : „Доставка на електрически трансформатори – ...
 • Процедура 00330-2012-0008 16.10.2012
  На 16.10.2012 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Инкасиране на парични суми за ВиК ...
 • Процедура на договаряне без обявление 12.10.2012
  На 12.10.2012 г. бе публикувана процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП с предмет : „Частичен ремонт на ...
 • Публична покана – 9007195 08.10.2012
  На 08.10.2012 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката „Строителство“ и предмет : „Направа на покрив и СМР ...
 • Публична покана – 9006586 21.09.2012
  На 21.09.2012 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката „Доставка“ и предмет : „Доставка на машина за челна ...
 • Публична покана – 9006461 19.09.2012
  На 19.09.2012 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката „Услуга“ и предмет : „Извършване на мониторинг на качествата ...
Още...

 

Назад

Comments are closed.