Профил на купувача

Текущи процедури по ЗОП

Още...

Изтекли процедури по ЗОП – архив

  • Процедура 00330-2013-0005 02.08.2013 На 02.08.2013 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка на каналопочистваща машина и лекотоварен ...
  • Публична покана – 9017533 10.07.2013 На 10.07.2013 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката “Услуга” и предмет : “Извършване на мониторинг на качествата ...
  • Процедура 00330-2013-0004 26.06.2013 На 26.06.2013 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Избор на доставчик на нетно количество ...
  • Процедура 00330-2013-0003 10.05.2013 На 10.05.2013 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка на 4 броя лекотоварни автомобила” 1. ...
  • Публична покана – 9015250 09.05.2013 На 09.05.2013 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката “Доставка” и предмет : “Доставка на компютърна техника, компютърни ...
  • Публична покана – 9015125 07.05.2013 На 07.05.2013 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката “Доставка” и предмет : “Доставка на нови електрически силови ...
  • Публична покана – 9012755 04.03.2013 На 04.03.2013 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката “Доставка” и предмет : “Доставка на 5 /пет/ броя ...
  • Публична покана – 9011387 22.01.2013 На 22.01.2013 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката “Строителство” и предмет : “Хидроизолации на резервоари за питейна ...
  • Процедура 00330-2013-0002 10.01.2013 На 10.01.2013 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Гаранционно и извънгаранционно обслужване и поддръжка ...
  • Публична покана – 9011020 10.01.2013 На 10.01.2013 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката “Строителство” и предмет : “Ремонт на каптаж “Черепиш” в ...
Още...

 

Назад

Comments are closed.