Профил на купувача

Текущи процедури по ЗОП

Още...

Изтекли процедури по ЗОП – архив

 • Процедура 00330-2013-0010 27.12.2013
  На 27.12.2013 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка и монтаж на резервни части ...
 • Процедура 00330-2013-0009 14.11.2013
  На 14.11.2013 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на спирателна арматура – спирателни ...
 • Процедура 00330-2013-0008 14.11.2013
  На 14.11.2013 г. е откита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на жиба, водовземни и аварийни ...
 • Процедура 00330-2013-0007 13.11.2013
  На 13.11.2013 г. е открита процедура на възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на 5 броя лекотоварни автомобила“ 1. ...
 • Публична покана – 9021839 05.11.2013
  На 05.11.2013 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката „Строителство“ и предмет : „Ремонт на сграда-работилница и сграда-гаражни ...
 • Публична покана – 9021783 04.11.2013
  На 04.11.2013 г. бе публикувана Публична покана с обект на поръчката : „Доставка“ и предмет : „Доставка на трошен камък ...
 • Публична Покана – 9019371 29.08.2013
  На 29.08.2013 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката „Доставка“ и предмет : „Доставка на GPRS модеми – ...
 • Публична покана – 9019205 26.08.2013
  На 26.08.2013 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката „Доставка“ и предмет : „Доставка на кабели и ел. ...
 • Процедура 00330-2013-0006 21.08.2013
  На 21.08.2013 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Възстановяване на пътни настилки след отстраняване ...
 • Публична покана – 9019046 21.08.2013
  На 21.08.2013 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката „Доставка“ и предмет : „Доставка на регулиращи вентили за ...
Още...

 

Назад

Comments are closed.