Профил на купувача

Текущи процедури по ЗОП

Още...

Изтекли процедури по ЗОП – архив

  • Процедура 00330-2013-0010 27.12.2013 На 27.12.2013 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка и монтаж на резервни части ...
  • Процедура 00330-2013-0009 14.11.2013 На 14.11.2013 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка на спирателна арматура – спирателни ...
  • Процедура 00330-2013-0008 14.11.2013 На 14.11.2013 г. е откита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка на жиба, водовземни и аварийни ...
  • Процедура 00330-2013-0007 13.11.2013 На 13.11.2013 г. е открита процедура на възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка на 5 броя лекотоварни автомобила” 1. ...
  • Публична покана – 9021839 05.11.2013 На 05.11.2013 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката “Строителство” и предмет : “Ремонт на сграда-работилница и сграда-гаражни ...
  • Публична покана – 9021783 04.11.2013 На 04.11.2013 г. бе публикувана Публична покана с обект на поръчката : “Доставка” и предмет : “Доставка на трошен камък ...
  • Публична Покана – 9019371 29.08.2013 На 29.08.2013 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката “Доставка” и предмет : “Доставка на GPRS модеми – ...
  • Публична покана – 9019205 26.08.2013 На 26.08.2013 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката “Доставка” и предмет : “Доставка на кабели и ел. ...
  • Процедура 00330-2013-0006 21.08.2013 На 21.08.2013 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Възстановяване на пътни настилки след отстраняване ...
  • Публична покана – 9019046 21.08.2013 На 21.08.2013 г. е публикувана Публична покана с обект на поръчката “Доставка” и предмет : “Доставка на регулиращи вентили за ...
Още...

 

Назад

Comments are closed.