Профил на купувача

Текущи процедури по ЗОП

Още...

Изтекли процедури по ЗОП – архив

  • Публична покана 9033922 23.09.2014 BG-Враца ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Водоснабдяване и Канализация ООД гр. Враца, ул. „Ал. Стамболийски“ № 2, За: Снежка Петкова, България 3000, Враца, Тел.: 092 ...
  • Публична покана 9033578 11.09.2014 BG-Враца ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Водоснабдяване и Канализация ООД гр. Враца, ул. „Ал. Стамболийски“ № 2, За: инж. Милен Григоров – ръководител звено „Компютърно ...
  • Процедура 00330-2014-0007 15.07.2014 Процедура по договаряне без обявление по ЗОП № 00330-2014-0007 Информация за преписката Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Враца Номер: ...
  • Процедура 00330-2014-0006 15.07.2014 На 15.07.2014 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка за договаряне без обявление с предмет : „Доставка на ...
  • Публична покана – 9031173 25.06.2014 На 25.06.2014 г.  е публикувана Публична покана с обект на поръчката „Доставка“ и предмет : „Доставка на компютърна техника, компютърни ...
  • Процедура 00330-2014-0005 06.06.2014 На 06.06.2014 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на полиетиленови тръби за питейна ...
  • Процедура 00330-2014-0004 04.06.2014 На 04.06.2014 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на горива за МПС, за ...
  • Процедура 00330-2014-0003 24.04.2014 На 24.04.2014 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на натриев хипохлорит – воден ...
  • Процедура 00330-2014-0002 11.02.2014 На 11.02.2014 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на каналокопател с багерна уредба“ 1. ...
  • Процедура 00330-2014-0001 10.01.2014 На 10.01.2014 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на резервни части и гуми ...
Още...

 

Назад

Comments are closed.