Назад

Процедура на договаряне без обявление

На 12.10.2012 г. бе публикувана процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП с предмет : „Частичен ремонт на стаи и възстановяване на мазилка в административна сграда на ВиК  ООД  гр. Враца“

1. Решение_504117 – Публикувано на 12.10.2012 г.

2. Покана за участие_12.10.2012 – Публикувано на 12.10.2012 г.

3. Протокол_23.10.2012 – Публикувано на 23.10.2012 г.

4. Доклад_20.11.2012 – Публикувано на 20.11.2012 г.

5. Решение за определяне на изпълнител_26.11.2012 – Публикувано на 26.11.2012 г.

6. Договор № 111_26.11.2012 – Публикувано на 26.11.2012 г.

7. Информация за сключен Договор_522974 – Публикувано на 08.02.2013 г.

This entry was posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача. Bookmark the permalink.

Comments are closed.