Назад

Процедура 00330-2015-0008 „Допълнителни строително-монтажни работи за обекта ‘Приемен център“ на „В и К“ ООД, Враца“

На 04.08.2015 г. е открита процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Допълнителни строително-монтажни работи за обекта „Приемен център“ на „В и К“ ООД, Враца“

Решение – публикувано на 04.08.2015 г.

Покана за участие в договаряне – публикувано на 04.08.2015 г.

Количествена сметка – публикувано на 04.08.2015 г.

договор-проект – публикувано на 04.08.2015 г.

Агенция по обществени поръчки

Доклад – Публикувано на 17.08.2015 г.

Решение за опред. на изпълнител – Публикувано на 17.08.2015 г.

Договор № 103 – Публикувано на 20.08.2015 г.

Информ. за скл. договор_688999 – Публикувано на 24.09.2015 г.

Информ. за изпълнен договор_703504 – Публикувано на 18.12.2015 г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.